Domov > výstava > Obsah
Funkčné požiadavky na káble nabíjanie elektrických vozidiel
- Jan 21, 2017 -

Elektrický kábel nabíjania vozidla je pripojená elektrické vozidlá a nabíjací nosiče, ktorých základnou funkciou je prenášať silu. Avšak, s vývojom technológie nabíjania, s cieľom dokončiť proces nabíjania, potrebujú ku komunikácii medzi elektrickými vozidlami a nabíjanie, automatickej kontroly a ak je to nutné. Preto je proces nabíjania nabíjací kábel kladie

Vyššie požiadavky, nabíjacie káble vyžadujú nielen úlohu prenosu energie, ako aj pre vozidlá a batérie v reálnom čase interakciu a informácií zasielaných do funkcie, za podmienok potrebných na výkon náboja k bezpečnému dokončeniu nabíjania proces.


Copyright © Besen-Group Všetky práva vyhradené.